Blog dla kancelarii adwokackich

Prawo cywilne, karne, gospodarcze

O Blogu

„Nieznajomość prawa szkodzi” – ta maksyma wywodząca się z prawa rzymskiego nie straciła na aktualności. Szczególnie dotyczy to niedochowania terminów sądowych zawitych w sprawach majątkowych i pisania mało merytorycznych pism procesowych. Dlatego też nasza kancelaria prowadząc bloga postara się przybliżyć stosowanie prawa w praktyce. Będzie opisywać zagadnienia z prawa rodzinnego, gospodarczego i cywilnego.

Prawo rodzinne

Kodeks rodzinno-opiekuńczy reguluje stosunki rodzinne. W tym segmencie naszych klientów najbardziej interesują sprawy dotyczące rozwodu, opieki nad dziećmi oraz alimentów. Z naszej pomocy korzystają klienci, którzy chcą uzyskać rozwód możliwie jak najszybciej, nawet z orzeczeniem o winie oraz uzyskać pełną opiekę nad dziećmi i godziwe alimenty.

Prawo gospodarcze

Nie jest odrębną dziedziną prawną. Na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego reguluje funkcjonowanie firm w obrocie gospodarczym. Problemy z jakimi zgłaszają się do nas przedsiębiorcy związane są przede wszystkim z nieprawidłowym zarządzaniem ryzykiem. Brak pisemnych umów na usługi, lub aneksy ustne do umów pisemnych, są powodem kłopotów finansowych. Niestety jest to często wykorzystywane przez nieuczciwych kontrahentów.

Prawo cywilne

Dziedzina prawa, która towarzyszy nam w codziennym życiu. Reklamacje, odszkodowania, najem, zakup i sprzedaż nieruchomości regulowane są kodeksem cywilnym. Ta dziedzina prawa jest wyjątkowo wymagająca – nie zawsze popełnione uchybienia można naprawić, np. zakup nieruchomości bez aktu notarialnego. Wyjątkowo niebezpieczne są tzw. wyroki zaoczne w postępowaniu cywilnym. Niestety często dopiero Komornik Sądowy uświadamia nas o długach. W odwołaniu od wyroku zaocznego najważniejsze jest właśnie zachowanie terminu do złożenia sprzeciwu.

Nasza kancelaria postawiła sobie ambitne zadanie – w sposób przystępny opisać poszczególne zagadnienia. Nie oznacza to, że nasze wpisy zastąpią profesjonalną poradę. Chcemy jednak uświadomić, że pewne czynności wykonane, lub ich zaniechanie może mieć fatalne skutki.